...

خود رو ها در آینده چگونه خواهند بود؟

نویسنده: محمد حسنی 10 ماه قبل

خودرو های خود راننده (بدون راننده ) از بی ام وی گرفته تا بنتلی، هر شرکتی به دنبال ساخت یک ماشین اتوماتیک و مستقل است. همچنین این ایده زمانی بیشتر تقویت گرفت که ماشین گوگل (۴۰۰۰۰۰) مایل را بدون هیچ تصادفی را در جاده های مختلف طی کرد. هم اکنون محققان دانشگاه آکسفورد در حال کار و پیش بردن این ایده هستند اپلیکیشن ها و امکانات درون خودرو فورد به