پشتیبانی ( مداکار )

 

شماره تماس

۳۲۲۵۳۳۶۳ -۰۴۴
۰۴۴-۳۲۲۳۷۸۶۳
۰۹۱۴۱۸۶۴۸۱۲
۰۹۱۲۵۴۰۲۲۳۱

به دلیل نزدیک شدن به روز های پایان سال 95 و تعطیلی باربری ها و تیپاکس و پست از مورخ 95/12/25 کلیه سفارش ها بعد از تعطیلات رسمی نوروزی ارسال خواهد شد